صفحه اصلی درباره روابط عمومی   اطلاعیه آلبوم تصاویر خبرنامه ماهنامه چاره ارتباط باما

              
1

پذیرش پنج مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کنگاور

 

 پنج مقاله دکتر پیمان تباری از اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی واحدکنگاور در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران پذیرفته و با  کد اختصاصی 98191-26264  ISC  منتشر شد.

دربخشی از این مقالات آمده است:

مقاله اول؛ جلوه ­های  ایثار در اشعار احمد شاملو و شیرکو بی­کس : در این مقاله مسائل مشترک جلوه­ های ایثار مردمان و جان­ فدایی آنان بررسی می­شود که در شناخت فکر و اندیشه­ ی این دو شاعر و نیز آشنایی با روند فکری شعر معاصر حائز اهمیت است.

مقاله دوم؛ دیدگاه اجتماعی در اشعار احمد شاملو:  در این راستا احمد شاملو را می توان از بهترین شاعران در خصوص طرح دغدغه های اجتماعی در ادبیات معاصر دانست. این مقاله سعی دارد دیدگاه­های اجتماعی را در اشعار شاملو بررسی نماید که این خود در شناخت فکر و اندیشه شاعر و روند اجتماعی شعر معاصر نیز اهمیت دارد.

مقاله سوم؛ نگاهی به مراحل انسان­گرایی از عدالت اجتماعی تا تمدن نوین: این مقاله نگاهی به مراحل انسان­گرایی از عدالت اجتماعی تا تمدن نوین دارد تا بتواند در شناخت اولیه با این مفاهیم،  مخاطب را راهنمایی نماید.

 مقاله چهارم؛ نگاهی به مراحل انسان­گرایی از قرون وسطی تا رنسانس: در این مقاله سعی شده مراحل انسان­گرایی از قرون وسطی تا رنسانس به صورت توصیفی بیان شود و تاکید دارد که نمی ­توان تعریف دقیق و همه جانبه­ای از اومانیسم یا انسان­گرایی ارائه داد پس باید به کاربردهای گوناگون این واژه با توجه به شرایط و اقتضای زمان و مکان توجه داشت و بتوان با مقایسه­ ی دیدگاه ­های گوناگون و متنوع امّا هم ­راستا به نتایج نسبی و قابل قبول دست یافت.

مقاله پنجم؛ نگاهی به مراحل انسان­گرایی و هویت دینی: در این مقاله از بحث درباره­ی انسان­گرایی این نکته نمایان می­گردد که در انسان­گرایی الهی اعتماد و اعتقاد به خداوند با درک و حفظ جایگاه ارزشمند انسان مطرح است. به عبارتی گام برداشتن در راه رضایت خداوند و کرامت انسانی یک ارزش تلقی می­شود و خداوند هم­چنان رهایی­بخش و نجات دهنده است. انسان­گرایی الحادی، انسان را ملاک و مقیاس همه چیز می­شمارد. به عبارتی برخلاف انسان­گرایی الهی، ملاک عدالت، درستی، زیبایی و ... انسان است و خداوند در این میان هیچ نقشی ندارد.

© تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور می باشد .