صفحه اصلی درباره روابط عمومی   اطلاعیه آلبوم تصاویر خبرنامه ماهنامه چاره ارتباط باما

              
1

*دانشجوی گرامی:

با توجه به اعلام حذف غیبت کلاسی از طرف برخی ازاساتیدوتغییر برخی از ساعات امتحانی،دانشجویان موظف می باشند نسبت به دریافت مجدد کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند.ضمناً از ورود دانشجویان بدوت کارت ورود به جلسه امتحان جلوگیری به عمل می آید. 


© تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور می باشد .