صفحه اصلی درباره روابط عمومی   اطلاعیه آلبوم تصاویر خبرنامه ماهنامه چاره ارتباط باما

              
1

کارگاه آموزشی  روابط اجتماعی و خانواده در دانشگاه آزاداسلامی واحدکنگاور برگزارشد.

دفترمطالعات و آموزش نیروی انسانی واحدکنگاور اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان  روابط اجتماعی و خانواده به مدت 32 ساعت معادل دو واحد درسی ویژه کلیه کارکنان رسمی و قراردادی واحد نموده است .

در مقدمه سرفصل این دوره آمده است: امروزه علی رقم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های زندگی بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی اند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روز مره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است. مهارت های زندگی ، توانایی های روانی ، اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می سازند تا به طور موثرتری با مقتضیات و چالش های زندگی روزمره مقابله کنند.مهرومحبت ، صمیمیت و وفاداری از مهم ترین عوامل پایندگی وتقویت بنیاد خانواده است همچنان که حفظ کانون خانواده یکی ازاصلی ترین تکالیف همراهان محسوب می شود.

اهداف دوره را می توان افزایش توانمندی های عمومی در روابط اجتماعی و خانوادگی ، شناسایی عوامل دخیل در ارتباطات و تعاملات اجتماعی و خانوادگی و دوری از آن، آشنایی با مهارت های همدردی ، مدارا کردن عزت نفس و برقراری ارتباط موثر با آنها، آشنایی با نقاط قوت روابط اجتماعی خویش و با اصول روابط با اعضاء خانواده آشنا گردند، درک  ارتباط بین روابط اجتماعی و خانواده بیان کرد.

گفتنی است تدریس کارگاه  توسط دکتر احمدعلی جدیدیان از اعضای هیات علمی گروه مشاوره و روانشناسی این واحد دانشگاهی بوده است.


© تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور می باشد .